กิจกรรมเพื่อสังคม

ห้องพักพูลวิลล่าสุดหรูพร้อมหน้าหาดส่วนคัว

Treehouse Villas Koh Yao

กิจกรรมเพื่อสังคม

1. ด้านชุมชน
A. การจ้างพนักงานท้องถิ่น

1. 95% ของพนักงานของเราเป็นลูกจ้างในท้องถิ่นจากเกาะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รายได้ที่มั่นคงสำหรับชุมชนในท้องถิ่นที่จะเติบโตและเจริญขึ้น
2. พนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งทักษะการต้อนรับและภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะเหล่านี้ใช้ได้เสมอ

B. การสนับสนุนวันเด็ก
1. อีกหนึ่งวันแห่งการเฉลิมฉลองของชาติสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป โรงเรียนมักจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้าเพื่อเฉลิมฉลองในวันนี้
2. วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เราสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่นด้วยบูธที่เด็ก ๆ สามารถได้รับของเล่น อุปกรณ์การเรียน และรางวัลใหญ่ ๆ เช่น จักรยาน

C. การเก็บเกี่ยวครั้งแรก
1. การเก็บเกี่ยวครั้งแรกจัดขึ้นที่ไหนก็ได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ชุมชนจะรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมเก็บเกี่ยวข้าวครั้งแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนระดับสูงอื่น ๆ ต่างเข้ามามีส่วนร่วม
2.ทางรีสอร์ทมักมีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวกับพนักงานและเชิญแขกเข้าร่วมชุมชนในการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวครั้งแรกด้วย

D. การสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่น
1. ในฐานะรีสอร์ท มีโรงเรียนหลายแห่งในอำเภอเกาะยาว เราพยายามงดเว้นจากการบริจาคเงินให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น แต่เราหาวิธีและช่วยเหลือในการสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่นจากพันธมิตรของเรา
2. เราได้ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น SKAL และบางกอกแอร์เวย์ส ในการเปลี่ยนถังเก็บน้ำเก่าของเราในห้องน้ำ สนับสนุนการสร้างโรงอาหารแห่งใหม่ และห้องน้ำสำหรับห้องสวดมนต์ นอกเหนือจากการบริจาคอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

E.การสนับสนุนกาชาด/ภัยพิบัติแห่งชาติ
1. ในฐานะรีสอร์ท เราพยายามให้การสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ภาคใต้ของประเทศไทยประสบอุทกภัยเป็นประวัติการณ์ เราร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือและจัดหาเสบียง เช่น น้ำดื่มสะอาดไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
2. นอกจากการตอบสนองต่อภัยพิบัติในพื้นที่แล้ว เรายังบริจาคสิ่งของให้กับสภากาชาดเป็นประจำ ทั้งผ้าปูที่นอน หมอนอิง ตู้เย็น และจักรยาน

F. ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
1. เราพยายามเน้นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและธุรกิจของภูมิภาค ความคิดริเริ่มระดับชาติ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กระจายยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับหมู่บ้านในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เฉพาะที่พวกเขาสามารถสร้างและขายได้ คุณจะสามารถหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในร้านขายของขวัญของฝากและร้านค้าในตลาดของเรา

 

ด้านสิ่งแวดล้อม
A. มาตรฐานและเกียรติคุณด้านนิเวศวิทยา
1. Travellife Gold Award : Travellife เป็นโครงการความยั่งยืนด้านที่พักที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การรับรองระดับโกลด์ ซึ่งมอบให้แก่สมาชิก Travellife ที่ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. Tui Environmental Champion : อีกหนึ่งรางวัลระดับนานาชาติสำหรับโรงแรมที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
3. Green Hotel Award (รางวัลโรงแรมสีเขียว) (ระดับเงิน) : รางวัลของประเทศไทยจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงแรมที่ได้มาตรฐานด้านทรัพยากรและการใช้พลังงาน

B. เป็นสมาชิกมูลนิธิ โอเชี่ยน ฟอร์ ออล บลู พาส
1. ร่วมมือกับมูลนิธิ Oceans for All ในการช่วยเหลือภารกิจเพื่อปกป้องมหาสมุทรและน่านน้ำของเราในประเทศไทย โดยคำนวณจากปริมาณคาร์บอนของเรา และบริจาคให้กับโครงการปลูกปะการังของพวกเขา


C. การอนุรักษ์น้ำและความยั่งยืน
1. น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า เพราะวัฏจักรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามากมาย นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจึงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า เราได้พยายามลดผลกระทบด้านลบที่เรามีต่อวัฏจักรของมันให้น้อยที่สุด
2. เราจัดหาแหล่งน้ำส่วนใหญ่ของรีสอร์ทจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อใช้น้ำแล้ว น้ำจะถูกกรองและบำบัดในรีสอร์ทเพื่อเติมใส่ถังสำรองสำหรับทำสวน เมื่อกลับคืนสู่ผืนดินแล้ว มันก็จะกลับเข้าสู่วัฏจักรการกรองตามธรรมชาติเพื่อเติมแหล่งน้ำของเรา
3. ในช่วงฤดูแล้ง เราใช้เปลือกมะพร้าวเพื่อปกป้องพืชพรรณส่วนใหญ่และช่วยกักเก็บน้ำในดิน

D. การจัดการของเสีย
1. การลดของเสียเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เราแยกขยะของเราออกเป็นสี่ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะที่เป็นอันตราย
2. ของเสียส่วนใหญ่ย่อยสลายได้ โดยการทำให้สารอาหารอันมีค่ากลับคืนสู่สวนของเรา
3. ของเสียทั่วไปยังได้รับการจัดการด้วยเตาเผาขยะของเราในรีสอร์ท ซึ่งเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงมาก และลดมลพิษที่เป็นอันตรายก่อนที่จะไปฝังกลบ
4. รีสอร์ทรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ประมาณ 4,500 กิโลกรัมทุกเดือน
5. ขยะอันตรายยังถูกรวบรวมและกำจัดอย่างเหมาะสมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญ

E. พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและสมาคมโรงแรมภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (PHIST)
1. รีสอร์ททั้งสองแห่งกำลังมองหาการยกเลิกพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง สิ่งต่าง ๆ เช่น หลอด, ถุงพลาสติก, น้ำขวดพลาสติก, ช้อนส้อมที่ใช้แล้วทิ้ง, และอื่นๆ ขณะนี้เราได้จดบันทึกสินค้าคงคลังของเราแล้ว และจะค้นหาวิธีทดแทนสำหรับปัญหาถาวรนี้ และตั้งเป้าที่จะปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในสิ้นปี 2020
2. เข้าร่วมกิจกรรมสมาคมโรงแรมภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (PHIST : Phuket Hospitality Industry Sustainable Tourism) ประจำปี 2561 เพื่อลดขยะพลาสติกในภูมิภาคและดำเนินการบางประการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

F. พลาสติกจากพืช
1. ในความพยายามที่จะทดแทนหลอดพลาสติก ตอนนี้เราใช้หลอดดื่มที่ย่อยสลายได้ และย่อยสลายได้ทางชีวภาพเท่านั้นซึ่งมีรูปลักษณ์ สัมผัส และใช้งานได้เหมือนกับพลาสติกที่มาจากฐานของน้ำมันแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม แป้งเหล่านี้ทำมาจากพืช 100% เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางของคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

G. ขวดแก้ว
1. เราจะค่อย ๆ เลิกใช้ขวดน้ำพลาสติกภายในสิ้นปี 2020 และแทนที่ด้วยขวดแก้ว ขวดเหล่านี้บรรจุน้ำดื่มสะอาดโดยบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่

H. สถานีรีฟิลขวดของฉัน (RefillMyBottle Station)
1. เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นในระยะยาวของผู้เข้าพักที่จะไม่ใช้ขวดน้ำพลาสติก เรามีจุดบริการเติมน้ำในบริเวณแผนกต้อนรับของ พาราไดซ์ เกาะยาว รีสอร์ท รวมทั้งจำหน่ายขวดแบบใช้ซ้ำได้สำหรับผู้เข้าพักในระหว่างการเข้าพัก
2. แอพ RefillMyBottle จะแนะนำให้แขกในระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ ที่พวกเขาสามารถใช้ขวดรีฟีลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั่วโลก

I. แทรชฮีโร่ (Trash Hero)
1. ทำงานร่วมกับรีสอร์ทอื่น ๆ บนเกาะ เช่น ซิกเซ้นส์ เกาะยาว และขบวนการระหว่างประเทศ แทรชฮีโร่ เพื่อสอนชุมชนท้องถิ่นถึงผลที่ตามมาของการละเลยเรื่องขยะและวิธีลดขยะ
2. เราพยายามให้แขกมีส่วนร่วมทุกเดือน เพื่อเข้าร่วมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อทำความสะอาดและจูงใจให้ผู้คนกลายเป็น Trash Heroes ในชีวิตประจำวันของพวกเขา

J การรีไซเคิลและอัพไซเคิล
1. โครงการพรีเชียส พลาสติก ภูเก็ต (Precious Plastic Phuket)
1. เรารวบรวมพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมด เพื่อบริจาคให้กับ Precious Plastics Phuket หรือศิลปินอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำไปผลิตใหม่เป็นสินค้าที่ขายได้ เช่น กระเบื้อง บรรจุภัณฑ์ เคสโทรศัพท์ เครื่องประดับ หรือของประดับตกแต่ง

2. รองเท้าแตะ Tlejourn
1. หลังจากที่ส่งรองเท้าแตะของแขกและพนักงานของเราที่สึกหรอแล้ว บริจาคให้กับ Tlejourn ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะใส่ในบ้าน รองเท้าแตะใส่นอกบ้าน และรองเท้าอื่น ๆ

3. ซันดาวน์เนอร์ บาร์ (Sundowner Bar)
1. แขกสามารถพักผ่อนในเรือรับส่งที่ปลดระวางของเราได้ในขณะนี้ ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่สะดวกสบายสำหรับบาร์ริมชายหาด

K. พืชผลพื้นบ้าน
1. เราปลูกพืชผลจำนวนมากที่รีสอร์ท พร้อมสต็อกผักบุ้งสำหรับโรงอาหารของพนักงานของเรา ผลผลิตอื่น ๆ ที่สามารถพบได้ที่รีสอร์ทขึ้นอยู่กับการหมุนเวียนของสวน ได้แก่ แตงโม เห็ด กล้วย มะละกอ และสมุนไพร ผัก และเครื่องเทศของเราเองที่ปลูกในสวนของรีสอร์ท
2.การเพิ่มความพยายามในสวนของเรายังช่วยให้เรามีโอกาสที่ดีในการรีไซเคิลเศษอาหาร แม้กระทั่งการรวบรวมเปลือกไข่ที่ใช้แล้วสำหรับเป็นปุ๋ยดินในสวน
3. แม้ว่าสิ่งที่เราผลิตจะมีจำกัด แต่เราก็ให้ความสำคัญกับเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่นในด้านอื่น ๆ เช่น ขนมไทยยามเช้าที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น และข้าวส่วนใหญ่ส่งตรงมาจากทุ่งนาบนเกาะยาวน้อย

L. การศึกษานกเงือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล
1. รีสอร์ทแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่สำคัญในการเฝ้าติดตามนกสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิสัยการกินและพฤติกรรมการทำรังของพวกมัน


กิจกรรมแห่งความยั่งยืน
เฝ้าดูนกเงือก

วิถีชุมชนท้องถิ่น
การเฝ้ามองของเราไม่เพียงแต่ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนของเกาะยาวน้อยด้วย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนึ่งในมลพิษชั้นนำของโลก คือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เราตั้งเป้าที่จะปลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในสิ้นปี 2020

การจัดการของเสีย
เราลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดหมวดหมู่ของเสียอย่างเหมาะสม วัสดุที่ย่อยสลายได้จะถูกนำไปรีไซเคิลเพื่อให้ปุ๋ยแก่สวนและพืชผลของเรา

เกี่ยวกับโครงการ
นกแก๊ก หรือ นกแกง จัดเป็นนกในวงศ์นกเงือก จัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เป็นหนึ่งในการสังเกตการณ์ระบบนิเวศน์ธรรมชาติ พวกมันจะไม่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากการพัฒนาของมนุษย์มากเกินไป

Sustainability Activities

Hornbill Watch

Social Activities 1

About the program

The Oriental Pied Hornbill, classified as a Near Threatened species, are one of nature’s observers. They will not return to areas that are too …

Social Activities 2

Community

Our watch not only covers the environment but also the community of Koh Yao Noi. Whether through …

Social Activities 3

Environment Nature

One of the leading world pollutants is single use plastics. We aim to be Single Use Plastic Free by the end of 2020. …

Social Activities 4

Waste Management

We minimize our negative impact on the environment by properly categorizing our waste. Compostable material gets recycled to fertilize …

ตรวจสอบราคาและห้องพัก

วันเข้าพัก
ห้อง
1
ผู้ใหญ่
2
อายุ 16+ ปี
เด็ก
0
3-11 ปี
รหัสโปรโมชัน
วิลล่า
Offers
Dining